PRIVACY POLICY


Ruso-Exclusive GCV neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen. Ruso-Exclusive GCV behoudt zich het recht om de Privacy Policy

te wijzigen. Als u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 2.


1. Verzamelde informatie en gebruik.

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Ruso-Exclusive GCV, gevestigd te 8310 Assebroek, met maatschappelijke zetel te Anjerstraat 7 en is geregistreerd in Brugge onder het BTW nummer BE0833594541. Ruso-Exclusive GCV gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden. Onder "Persoonlijke informatie" wordt verstaan : uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kredietkaartnummer, enz.

Deze informatie wordt verzameld wanneer U een online bestelling plaatst in onze webwinkel “Pra-Line” (https://chocolatiervanoost.com).


2. Corrigeren of verwijderen van informatie.

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar info@chocolatiervanoost.com. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd als daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan U via voormeld emailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.


3. Beveiliging van persoonlijke informatie.

Ruso-Exclusive GCV stelt alles in het werk om de gebruikersgegevens te beschermen. Persoonlijke informatie zal naar de databank van Ruso-Exclusive GCV worden overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer) bescherming.


4. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan.

De website maakt gebruik van "cookies". Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op Uw PC plaatst met als doel de bestelling procedure te vergemakkelijken. Voor meer informatie met betrekking tot "cookies" kunnen we u doorverwijzen naar :www.allaboutcookies.org. Wordt U doorgestuurd naar ons via

een partner (affiliate), dan plaatsen wij een cookie teneinde een nauwkeurige tracking toe te laten. Onze website herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun emailadressen. Bijkomend zullen wij het IP adres van uw Internet Provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina's op de website.


5. Kinderen.

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de website onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd. Ruso-Exclusive GCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.


6. Links.

Mogelijks zal u links vinden op de website naar andere websites. Zodra u evenwel de website verlaat is de Privacy Policy van Ruso-Exclusive GCV niet meer van toepassing.

Ruso-Exclusive GCV is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.


7. Privacy Policy aanvaarden.

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze website wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Ruso-Exclusive GCV wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.


8. Vragen?

Voor vragen kan U steeds terecht bij Ruso-Exclusive GCV op volgend e-mailadres: info@chocolatiervanoost.com.